Onyedi Eylül Üniversitesi KPSS 50 puan ile personel arıyor! Başvurular ne zaman bitiyor?

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun (B) fıkrası uyarınca Temizlik Vazifelisi, Güvenlik ve Müdafaa Vazifelisi, Ofis Çalışanı, Spor Uzmanı, Tekniker ve Teknisyen takımlarına işçi alımı yapacağını açıkladı. Müracaat kaideleri ve tarihine ait ayrıntıları açıklayan kurum, en az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını belirtti. 4 Temmuz 2022 tarihi prestiji ile müracaatları toplamaya başlayan üniversite, adaylarda en az 50 KPSS puan şartı arıyor. İşte ayrıntılar….

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

Onyedi Eylül Üniversitesi işçi alımı müracaatları 4 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 18 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar e-Devlet Kapısı üzerinden “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti yahut “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden müracaatlarını online olarak tamamlayabilecek. 
Şahsen müracaat almayacak olan kurum, posta yahut öteki yollarla yapılan müracaatları da kabul edilmeyecek.

BAŞVURU KURALLARI NELER?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda belirtilen kaideleri taşımak.

2- Çeşitli KHK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar müracaatta bulunamaz.

3- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yine İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci unsurunun (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” kararına muhalif durumu olmamak.

4- Belirtilen tahsil seviyelerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

5- Adayların ilgili 2020 KPSS(B) kümesi puan tipine sahip olması gerekmektedir.

6- Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- Yalnızca bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için müracaat yapılması halinde tüm müracaatları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

8- Adaylarla hizmet mukavelesi yapılacak olup kontratta belirtilen koşulları yerine getirmeyen adayların kontratları 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

9- “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ve “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” yeterince mukavele yapmaya hak kazanan adaylar hakkında ilgisine nazaran güvenlik soruşturması yahut arşiv araştırması yapılacak olup sonucuna istinaden süreç yürütülecektir.

10- Başvuran adaylar Üniversitenin tüm yerleşkelerinde muhtaçlık bulunan ünitelerinde ve ilçelerinde görevlendirilecektir.

11- Adayların aranan niteliklere müracaatın son günü itibariyle sahip olması gerekmektedir.

RESMİ İLAN METNİ

Yorum yapın